Tvorba - obrazy

Moje tvorba se v posledních letech ubírá dvěma směry - keramika, malba. Oba způsoby vyjádření spolu komunikují, vzájemně se inspirují, doplňují. Propojení se projevuje u témat, materiálů i výtvarného zpracování.

Někdy se naopak ovlivňují ve svých kontrastech. Hrubý, až syrový šamot dává vyniknout jemné malbě na poloprůsvitných pergamenech.

Expresivita malby souznívá s keramickým výrazem, expresivně ručně jsou formovaná i keramická díla.

Důležité v keramice i malbě je téma labyrintů, které pojímají všechny rozměry našeho života, myšlení i cítění, a pro svoji mnohoznačnost i obsažnost se objevují v celé historii lidstva.

Malba komentuje vše, co se v mém životě i mysli děje, je pro mne očistným procesem od traumatizujících zážitků, ale i otiskem zážitků radostných a velkolepých.

Trvalá prezentace:

Atelier M, Praha 6
Penzion Hájovna, Dolní Věstonice  - www.hajovna.com
soukromé sbírky